Η Εταιρία

Με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών, η εταιρία Visualsoft προσφέρει τις υπηρεσίες της, στον τομέα της μηχανογράφησης επιχειρήσεων και μηχανών γραφείου.

Ιδρύθηκε το 1988 και από τότε έχει αναπτύξει πλούσια δράση. Γνωρίζοντας πλήρως τις ανάγκες της αγοράς, διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις καθώς επίσης και πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης. Με δεδομένο την τεχνογνωσία και εμπειρία των τριάντα και πλέον ετών είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση-εφαρμογή.

Σχόλια    

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ